Polityka prywatnosci

Polityka prywatności w sklepie internetowym www.babees.pl :

 1. Administratorem danych osobowych (zwanego dalej Adiministratorem) użytkowników sklepu www.babees.pl jest: Sellit sp. z o.o., posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Rodzinna 23/3g 53-029, Wrocław. Spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez  SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 0000530901 , NIP 9882758921, REGON 8992758921, Kapitał zakładowy: 10.000 złotych. 
 2. W sprawie danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą:  /poczty elektronicznej: kontakt@babees.pl  /poczty tradycyjnej: ul. Rodzinna 23/3g 53-029, Wrocław.  /telefonu: +48 794131442
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego : RODO.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony informacji przekazanych, które dotyczą użytkowników sklepu internetowego www.babees.pl . Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, tak by nie dopuścić do ich udostępnienia osobom nieupoważnionym, ujawnienia, utracenia, zniszczenia, bądź nieuprawnioną modyfikację, jak również chroni przed ich przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, które obowiązują.
 5. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników sklepu internetowego www.babees.plw celach zgodnych z przepisami RODO : Świadczenie usług drogą elektroniczną, założenie i prowadzenie konta użytkownika za pośrednictwem strony internetowej www.babees.pl oraz jej mobilnej wersji. Sprzedaż oraz wysyłka produktów oferowanych przes sklep internetowy www.babees.pl, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenie i obrony w razie zaistnienia,Marketingowe – Jeśli użytkownik sklepu internetowego www.babees.pl się na to zgodzi, Administrator będzie przetwarzał przekazane dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych oraz organizacji konkursów, akcji promocyjnych, w których użytkownik może wziąć udział; Zapewnienie obsługi usług płatniczych, w tym windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; Prowadzenia analiz statystycznych;
 6. Przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.  Podanie przez użytkownika sklepu internetowego www.babees.pl wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem sklepu internetowego www.babees.pl .
 7.  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 8. Odbiorcy danych osobowych użytkownika sklepu internetowego www.babees.pl : *Podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne sklepu www.babees.pl – w celu prowadzenia i obsługi strony www.babees.pl oraz jej wersji mobilnej oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością (np. biuro rachunkowe), *Podmioty świadczące usługi dostawy produktów w momencie realizacji zamówienia  użytkownika tj., InPost S.A., DPD POLSKA SP z o.o., Sp. z o.o., Furgoneta Sp. z o.o.– w zależności od wybranej formy wysyłki zamówienia. *PayPro SA- podmiot świadczący usługi płatności on-line *Administrator przekaże dane osobowe użytkownika sklepu internetowego www.babees.pl następującym kategoriom odbiorców: organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwroca. 
 9. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich : sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcesz zażądać zmian swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@babees.pl
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 11. Konto zakładane na portalu  www.babees.pl jest dobrowolne. Zakładając konto akceptujesz Regulamin oraz Politykę Prywatności dostępne na stronie www.babees.pl. W celu założenia konta należy dobrowolnie podać dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło wybrane przez siebie. 

Polityka Cookies

 1. Sklep www.babees.pl zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (zwane „ciasteczka”) są to takie dane informatyczne, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika w związku korzystaniem ze Sklepu www.babees.pl . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość.
 3. Stosowane przez Sklep www.babees.pl pliki “cookies” są bezpieczne dla urządzeń użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkownika poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  dostosowania i optymalizacji zawartości stron internetowych Sklepu www.babees.pl do użytkownika; w szczególności odpowiedniej prezentacji strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, w celu optymallizacji ich struktury i zawartości. 
 5. Sklep stosuje dwa rodzaje plików cookies:  Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala jednak na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala jednak na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika .
 6. Użytkownicy Sklepu www.babees.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies. Należy w tym celu dokonac zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Sklepu informuje, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu www.babees.pl
Add to cart